Category Archives: Alucra Rehberi

Önemli Telefonlar

Alucra’daki önemli telefonlar

 

Giresun İli Şehirler Arası Telefon Kodu : 454

Kaymakamlık 751 30 04 Jandarma Komutanlığı 751 30 18
Belediye Başkanlığı 751 30 06 Karayolları 751 30 31
Yazı İşl.Müdürlüğü 751 32 19 Köy Hizmetleri Şefliği 751 31 42
Tahsilat Servisi 751 31 15 Mal Müdürlüğü 751 30 08
Fen. İşleri Müdürlüğü 751 33 22 Milli Eğitim Müdürlüğü 751 30 13
Muhasebe 751 33 23 Milli Eğt.Şube Müdür 751 32 29
Zabıta Amirliği 751 33 24 Müftülük 751 30 01
İtfaiye Müdürlüğü 751 32 19 Nüfus Müdürlüğü 751 30 51
Cmh.Başsavcılığı 751 30 15 Alucra Lisesi 751 30 20
Cumhuriyet Savcılığı 751 34 19 Alucra İmam H.L 751 31 10
Cezaevi Müdürlüğü 751 32 74 Sağlık Meslek Lisesi 751 35 86
İcra Müdürlüğü 751 38 31 Orman İşletme Şefliği 751 30 39
A.Ceza Hakimliği 751 32 00 Posta İşletmesi Müdürlüğü 751 31 22
Sulh Ceza Hakimliği 751 38 37 Merkez Sağlık Ocağı 751 30 16
İlçe Seçim Kurulu 751 32 03 Doludere Sağlık Ocağı 756 60 41
Askerlik Şb.Bşk 751 30 80 Tedaş Şefliği 751 33 80
Halk Bankası 751 32 37 Tapu Sicil Müdürlüğü 751 31 21
Ziraat Bankası 751 30 02 Tarım Kredi Kooperatifi 751 30 83
Devlet Hastanesi 751 32 24 Tarım Müdürlüğü 751 34 13
Emniyet Amirliği 751 35 50 Veterinerlik 751 30 38
H.Eğitim Müdürlüğü 751 30 37 Ziraat Teknisyenliği 751 30 12

 

 

Tarihçe

Alucra’nın tarihi Hitit’lere kadar uzanmaktadır. Sırasıyla İskitler, Kimerler, Medler, Persler, Romalılar ve Bizans’lılar bölgeyi hakimiyetleri altına almışlardır.

M.S. 391 yılında Orta Asya’dan gelen Kıpçak ve Peçenek Türklerinin istilasına uğrayan Alucra 60 yıl kadar Türklerin yönetiminde kalmıştır. 8. yüzyılda ise Maveraünnehir’den gelen Oğuz boyları Çamoluk, Çakmak ve Koman bölgelerine yerleşmişler.

1071 Malazgirt zaferinden sonra Alucra ve çevresi Selçuklular tarafından fethedilmiş, Merkezi Trabzon’da bulunan Danışmend Beyliğinin idaresine verilmiştir. Bölge bu dönemlerde Bizans ve Mengüçler arasında bir kaç kez el değiştirmiştir.

Osmanoğulları Anadolu birliğini kurunca , Alucra da bu beyliğe katıldı. Akkoyunlu devleti Alucra’yı bir dönem topraklarına kattı. Ancak Fatih Sultan Mehmet Han bu bölgeye sefer düzenleyerek geri aldı. Otlukbeli Savaşından sonra Alucra tamamen Osmanlı idaresine kalmış oldu. İsmini ise Aluç ağacından aldığı sanılmaktadır.

Anadoluda çıkan celali isyanlarında, bölgedeki isyancıları Kuyucu Murat Paşa etkisiz hale getirmiştir.

I. Dünya savaşında Alucra’da bir cephe oluşturulmuş. cephe komutanı Mareşal Fevzi ÇAKMAK karargahını bu günkü Çakmak Köyünde kurmuştur. Bu köyde halen bir şehitlik mevcuttur.

İdari Olarak Alucra: 1876 yılına kadar Mindaval ve Kovanta adında iki nahiye olarak idare edilmiş.Bu tarihten sonra Şebinkarahisar Mutasarrıflığına bağlı bir ilçe olmuştur. İlçe merkezi, Karabörek, Kemallı, Koman köylerinde zaman zaman yer degiştirdikten sonra , şimdiki yerine yerleşmiştir.

1933 yılında Şebinkarahisarın ilçe olması nedeniyle Alucra Giresun iline bağlı bir ilçe olmuştur.