Mahalli Kelimeler

A
ABRUL: Nisan ayı
ABUD: Bir tür armut
AHBUN: Hayvan gübresi
AVARA: Avare, Boş, işsiz
AYAM BOZDU:
Hava Bozdu
AYAMA: Lakap

B
BILDIR :
Geçen Sene
BUYMAK : Donarcasına Üşümek
BİBİ : Hala, Babanın kardeşi

C-Ç
ÇALMAR :
Koyun,keçinin süt sağılması için toplandığı üstü açık, etrafı çevrili alan
CAMADAN : Yük taşımaya yarayan, kalın bezden yapılmış sırt çantası
ÇAPMAK : Koşmak
ÇEBİÇ : Bir yaşındaki dişi keçi
ÇİĞİT : Çekirdek
ÇİMMEK : Yıkanmak
CÜCÜK : Civciv

D
DEĞERMİ :
Yuvarlak, Dairesel
DIRAZ : Kel
DİBEK : Köy meydanlarında bulunan tahıl öğütmek için kullanılan tas biçimindeki çukur taş
DIRBIZANLANMAK : Daralmak, içi sıkılmak
DÖĞMEÇ : Bir Çeşit Yemek
DULUNMAK : Suya Dalmak
DÜVE :
İki yaşındaki dişi dana

F
FIŞKI :
Gübre

G
GAYHI :
Üzerine oturularak binilen büyük boy kayak
GEVEN : Dikenli bir tür bitki
GÖDÜK : Genellikle tahıl ölçmekte kullanılan bir ölçü birimi

H
HIZAN :
Çoluk,çocuk
HORATA : Söz, laf

I-İ
İZAN :
Akıl, hafıza

K
KATIK :
Ayran

M
MAĞLATA :
Karışıklık, gürültü
MASAT : Tırpan,bıçak bileme taşı
MASTA : Sığır sürmeye yarayan uzun sopa
MAZI : Öküz arabasında ( Kağnı ) tekerleklerin takıldığı ahşap parça
MEREK : Ot depolanan yer
MERTEK : Döşeme altlarındaki ağaçlar
MIH : Çivi
MİRMİNEVVES : Darmadağın
MODUL : Mastanın ucuna takılan çivi
MUDARA : İyi olmayan, çürük, zayıf

N
NÜZÜL :
Felç vurması

P
PALAZ :
Keçi kılından yapılmış kilim
PEŞGİR : Havlu

S-Ş
SAHOL :
Ahırları süpürmeye yarayan süpürge
SAMBAĞI : Öküz arabasında öküz bağlanan odun’u bağlamaya yarayan ip
SEĞİRTMEK : Koşmak
SİTİL : Su,süt taşımaya yarayan bir tür kab
SOYHA : Kötü
SULU ZIRTLAK : Limon
SÜMSÜK : Yumruk
ŞELEK : Ot ve yük taşımaya yarayan, sırtta taşınan taşıma aracı
ŞOĞURT : Salya

T
TOHLU :
Bir yaşındaki koç
TOSBAĞA :
Kaplumbağa

U
UNNAMA:
Lahana çorbası

Y
YAĞARNI :
Vücudun sırt kısmı
YAL : Sulu hayvan yiyeceği
YEVİN :
Hızlı, Acele

Sözlüğün hazırlanmasındaki katkılarından dolayı dernek üyemiz Mustafa Hastaoğlu’na teşekkür ederiz.