Üyelerimiz

AKÇİÇEK KÖYÜ DERNEK ÜYELERİMİZ

S.No ADI SOYADI BABA ADI
1 Osman URKAÇ Hüseyin
2 Hasan DANALIOĞLU İbrahim
3 Hasan DANALIOĞLU İbrahim
4 Süleyman SAFA Durmuş
5 Hasan DANALIOĞLU Ahmet
6 Hasan HALAÇ Mevlüt
7 Dursun YURTSEVER Süleyman
8 İzzet URKAÇ Hüseyin
9 Mustafa MIHLA Veli
10 Ömer  YURTSEVER Süleyman
11 Osman ÖZDEN Ahmet
12 İsmail KAZAK Süleyman
13 Halil URKAÇ Ahmet
14 Ömer HASOĞLU Süleyman
15 Cafer DANALIOĞLU Ahmet
16 Mustafa DANALIOĞLU Süleyman
17 Hüseyin HALAÇ Abdullah
18 Hüseyin DORUK Osman
19 Salim HALAÇ Mevlüt
20 Ali DORUK Osman
21 Şerif DANALIOĞLU Ahmet
22 Mehmet HASOĞLU Süleyman
23 Veysel DORUK Osman
24 Mustafa DORUK Hüseyin
25 İsmail URKAÇ Dursun
26 M.Ali URKAÇ Süleyman
27 Salim DANALIOĞLU İbrahim
28 Halil MIHLA Mehmet
29 Ali URKAÇ İlyas
30 Salim HASOĞLU Mevlüt
31 İbrahim HASOĞLU Hüseyin
32 İsmail HASTAOĞLU Talip
33 Hüseyin DANALIOĞLU İbrahim
34 Halil DANALIOĞLU İzzet
35 Ali DANALIOĞLU Durak
36 Mehmet URKAÇ Ömer
37 İsmail HALAÇ Mevlüt
38 Hüseyin DORUK Durak
39 Harun DANALIOĞLU Hüseyin
40 Hasan DANALIOĞLU Durak
41 Salih MIHLA Ömer
42 Mehmet URKAÇ Hüseyin
43 Mehmet DANALIOĞLU İbrahim
44 İbrahim URKAÇ Ahmet
45 Muzaffer URKAÇ Dursun
46 İsmail DANALIOĞLU Alim
47 İdris URKAÇ İlyas
48 Harun URKAÇ Hasan
49 Mustafa URKAÇ Süleyman
50 Celal URKAÇ Yusuf
51 İsmail URKAÇ Yunus
52 Hüseyin DANALIOĞLU Hasan
53 H.İbrahim HASTAOĞLU Eyüp
54 Yaşar HASTAOĞLU Mehmet
55 Dursun HASOĞLU Abdurahman
56 Mustafa DANALIOĞLU Hüseyin
57 Ahmet URKAÇ Yusuf
58 Hasan URKAÇ Süleyman
59 Mehmet URKAÇ İlyas
60 Mehmet DORUK Durak
61 Yusuf HASTAOĞLU Davut
62 Şaban HASTAOĞLU Davut
63 Mevlüt URKAÇ Zekeriya
64 Durmuş URKAÇ Belgüzar
65 A.Kadir ERCANOĞLU Mehmet
66 Hasan HASTAOĞLU Ahmet
67 Yusuf DANALIOĞLU Süleyman
68 Dursun MIHLA Ahmet
69 Mehmet DANALIOĞLU Hüseyin
70 Adem HALAÇ Mevlüt
71 Muammer URKAÇ Dursun
72 Bünyamin HALAÇ Hasan
73 Ali KAZAK Mustafa
74 Erdoğan DANALIOĞLU Hasan
75 Halil HASTAOĞLU Talip
76 Erdoğan DANALIOĞLU Hüseyin
77 Osman HASOĞLU Mehmet
78 Muzaffer DANALIOĞLU Hasan
79 Mahmut DANALIOĞLU A.İhsan
80 Hüseyin MIHLA Ömer
81 Salim DORUK Musa
82 Orhan ERCANOĞLU H.Veli
83 Müslüm DANALIOĞLU Hüseyin
84 Mustafa DANALIOĞLU Alim
85 Mehmet YOSMA Yusuf
86 Şaban DORUK Hüseyin
87 Ali DANALIOĞLU Hüseyin
88 Yusuf HALAÇ Salim
89 Mahmut URKAÇ Süleyman
90 Mustafa HASOĞLU Yaşar
91 Ali Osman URKAÇ İlyas
92 İbrahim URKAÇ Hasan
93 Şevket MIHLA Mustafa
94 Faruk DANALIOĞLU İbrahim
95 Mustafa DORUK Yusuf
96 Yunus DORUK Ömer
97 Yaşar DORUK Recep
98 Şevki MIHLA Mustafa
99 Mustafa HASOĞLU Halil
100 Yunus URKAÇ Belgüzar
101 Süleyman HASOĞLU Ömer
102 Mustafa YURTSEVER Dursun
103 Şaban DANALIOĞLU Ömer
104 Durak SAFA İbrahim
105 Nurettin URKAÇ İzzet
106 Durmuş SAFA İbrahim
107 Selahaddin DORUK Musa
108 Ahmet HASOĞLU Mehmet
109 Cemal DANALIOĞLU Cafer
110 Murat DANALIOĞLU A.İhsan
111 Ahmet DANALIOĞLU Hüseyin
112 Ahmet HASTAOĞLU Mehmet
113 Hüseyin YOSMA Yusuf
114 Murat MIHLA Hasan
115 Hasan DANALIOĞLU Şerif
116 Hasan YURTSEVER Ömer
117 Ali KAZAK Hasan
118 İlhan KAZAK Mecit
119 Süleyman DORUK Ömer
120 M.Ali URKAÇ Mustafa
121 Ali MIHLA Ahmet
122 Kenan DORUK Tahir
123 İrfan DANALIOĞLU Hasan
124 Kemal HALAÇ Hüseyin
125 Hayrettin URKAÇ İzzet
126 İbrahim DANALIOĞLU Hüseyin
127 İsmet MIHLA Ahmet
128 Mustafa MIHLA Halil
129 Mustafa DANALIOĞLU Ömer
130 Osman DORUK Şaban
131 Muammer MIHLA Ömer
132 Kemal URKAÇ Halil
133 Ömer DORUK Ali
134 Hüseyin HASTAOĞLU Ahmet
135 İbrahim HASOĞLU Mehmet
136 Ahmet ÖZDEN Osman
137 Zakir DORUK Mehmet
138 Ömer DORUK Hasan
139 İsmail DORUK Mustafa
140 İsrafil DORUK Mustafa
141 Şerafettin SAFA Süleyman
142 Recep HASOĞLU Salim
143 İrfan DORUK Recep
144 Orhan Zeki URKAÇ Hüseyin
145 Alattin KAZAK Mustafa
146 Mehmet KAZAK Mecit
147 Halis DANALIOĞLU Ahmet
148 Ahmet HASOĞLU Mehmet
149 Seyfullah HASOĞLU Salim
150 A.Kadir URKAÇ Osman
151 Hüseyin YURTSEVER Ömer
152 D.Ahmet DANALIOĞLU Süleyman
153 M.Emre DANALIOĞLU Hasan
154 Osman DANALIOĞLU Salim
155 Durmuş DORUK Musa
156 Yusuf DANALIOĞLU Hüseyin
157 Yunus DANALIOĞLU Hüseyin
158 Süleyman DANALIOĞLU İbrahim
159 Zekeriya Ümit URKAÇ Hasan
160 Arif DANALIOĞLU Adem
161 Şenel URKAÇ M.Ali
162 Süleyman HASOĞLU Mehmet
163 Süleyman HASOĞLU Halil
164 Cemal YOSMA Yusuf
165 Nuri DORUK Ali
166 Mustafa DORUK Hasan
167 Zeki DORUK Hasan
168 Resul KAZAK İsmail
169 Mehmet DANALIOĞLU Cafer
170 Hamza HASOĞLU Yaşar
171 Ramazan KAZAK Ahmet
172 Muammer HASOĞLU M.Ali
173 Hüseyin HASTAOĞLU H.İbrahim
174 Mehmet HASTAOĞLU Yaşar
175 Ali DANALIOĞLU Celal
176 Hasan KAZAK Mustafa
177 Abdullah HALAÇ İsmail
178 İsmail HASOĞLU İbrahim
179 Abdülkadir DANALIOĞLU İsmail
180 Mustafa HASOĞLU İbrahim
181 Halil DANALIOĞLU Adem
182 Yaşar URKAÇ Ali
183 Adnan HASOĞLU Halil
184 Turgay URKAÇ Osman
185 Mustafa URKAÇ Hasan
186 Ramazan DORUK Mehmet
187 Halil İbrahim DORUK Mustafa
188 Mustafa URKAÇ M.Ali
189 Mustafa ÖZDEN Osman
190 Mahmut ÖZDEN Osman
191 Ahmet DANALIOĞLU Cafer
192 Cem URKAÇ Ali
193 İlyas URKAÇ Ali
194 Hasan HASTAOĞLU H.İbrahim
195 Erdoğan HALAÇ Hasan
196 Ekrem HALAÇ Hasan
197 İbrahim HASOĞLU Mehmet
198 Yusuf Ender ERCANOĞLU H.Veli
199 Hasan URKAÇ İsmail
200 Tahsin URKAÇ M.Ali
201 Hasan YOSMA Yusuf
202 Muammer SAFA İbrahim
203 Osman DANALIOĞLU İbrahim
204 Adem DANALIOĞLU İbrahim
205 Zekeriya DANALIOĞLU Mustafa
206 Seyfi DORUK Hasan
207 Serkan HASOĞLU Ömer
208 Süleyman KAZAK Mustafa
209 Serdar DANALIOĞLU Osman
210 Osman DORUK Mehmet
211 Muammer DORUK Veysel
212 Aslan URKAÇ M.Ali
213 Ali DORUK Ömer
214 Kenan HALAÇ Hasan
215 Erdal URKAÇ Mehmet
216 Faruk URKAÇ İbrahim
217 Dursun DANALIOĞLU Hüseyin
218 Hasan DANALIOĞLU Ali
219 Adnan ERCANOĞLU A.Kadir
220 Ahmet DANALIOĞLU Harun
221 Ali YOSMA Yusuf
222 İsmail URKAÇ Ömer
223 Kahraman URKAÇ ALİ
224 Faruk DANALIOĞLU Halil
225 Ömer DANALIOĞLU Celal
226 Necati URKAÇ Turan
227 Cengiz URKAÇ Harun
228 Faruk URKAÇ M.Ali
229 Yavuz DORUK Hüseyin
230 Hüseyin HASOĞLU İbrahim
231 Aslan DORUK Mustafa
232 Şenel Halaç Hasan
233 Fikret MIHLA Dursun
234 İbrahim HASTAOĞLU Yaşar
235 Adnan DANALIOĞLU İbrahim
236 Ayhan URKAÇ Mustafa
237 Kadir HASTAOĞLU Hasan
238 Kadir DANALIOĞLU Ali
239 Mustafa HASTAOĞLU İsmail
240 Recep ERCANOĞLU Ali
241 Durak Şahin DORUK Hüseyin
242 Hüseyin URKAÇ İsmail
243 Nurallah DORUK Ali
244 Durmuş DORUK Hasan
245 H.İbrahim URKAÇ Ömer
246 Harun URKAÇ İbrahim
247 Mustafa MIHLA salih
248 Ersin HASTAOĞLU İsmail
249 Erol URKAÇ Mehmet
250 Hakan YOSMA Mehmet
251 Hayrettin HASTAOĞLU H.İbrahim
252 Cihan HASOĞLU Mustafa
253 H.İbrahim HASTAOĞLU Yusuf
254 Enis KAZAK Ali
255 Fatih URKAÇ Durmuş
256 Adem HASTAOĞLU Davut
257 Hüseyin DANALIOĞLU Mustafa
258 Bekir HALAÇ Adem
259 Adem DORUK Mehmet
260 Ramazan URKAÇ A.Osman
261 Mahmut URKAÇ Ahmet
262 Durmuş HASOĞLU Dursun
263 Hüseyin DORUK Şaban
264 Hasan DORUK Osman
265 Harun URKAÇ Ömer
266 Zafer HASTAOĞLU Adem
267 İsmail KAZAK Mecit
268 Şükrü DORUK Hasan
269 Murat SAFA Süleyman
270 Yusuf DORUK Salim
271 Ahmet URKAÇ İbrahim
272 İbrahim DANALIOĞLU Muzaffer
273 Hakan HASTAOĞLU Hüseyin
274 Veli MIHLA Şevki
275 Hüseyin HASOĞLU Osman
277 Seyfi URKAÇ Ömer
278 Nurettin URGAÇ Ali
279 Fatih HASOĞLU Salih